Tag Archives: tiệc teabreak

16/06/2020

Đặt tiệc Teabreak

Teabreak là gì? khi nào thì cần tổ chức Teabreak? Tiệc teabreak xuất hiện từ phương Tây  đã du nhập vào Việt Nam và ngày càng phổ biến rộng rãi hơn trong các buổi tiệc nhỏ công ty, sinh nhật, khai trương cửa hàng, hoặc xen giữa các sự kiện, hội thảo, hội nghị,… Và biến […]

Uncategorized
<-- Chat Facebook --!>
<-- END Chat Facebook --!>