PHỤ KIỆN NOEL KHÁC

Nhà tuyết mini
Người tuyết treo cây MS1
Người tuyết treo cây MS2
Hộp quà treo cây MS1
chim non
Bông tuyết vải
Bông trạng nguyên mộc
Vớ handmade vải bố nhỏ
Vớ handmade vải bố lớn

santa treo cây MS1
Tim vải bố MS1

Santa MS2
Kẹo dây thừng

Kẹo xoắn MS1
Gậy handmade 1

Tuần lộc MS1
Nơ HM1
Nơ HM2
Nơ đỏ trơn
Nơ kim tuyến bạc 1
Nơ kim tuyến đỏ 1
Nơ kim tuyến vàng 1
Nơ kim tuyến vàng 2
Nấm đỏ
<-- Chat Facebook --!>
<-- END Chat Facebook --!>