Kệ Bánh

Cho thuê giá để bánh Cupcake trang trí sinh nhật

gioi-thieu-2

Kệ 3 tầng tròn
Kệ 3 tầng vuông
Kệ 2 tầng
Kệ 2 tầng mini
Chân bánh sứ
Chân bánh sắt
Kệ 2 tầng gold
Kệ 2 tầng bạc
Kệ 3 tầng bạc
<-- Chat Facebook --!>
<-- END Chat Facebook --!>